Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

1- Rezervasyon ve Tur Satış Sözleşmesi

 

İşbu hizmet satış sözleşmesi, Travel Agency (Bu sözleşmede bundan sonra R1Tour olarak anılacaktır.) ile aşağıda adı ve adresi bulunan katılımcı(Bu sözleşmede bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır.) arasında, www.R1Tour.com(Bu sözleşmede bundan sonra Websitesi olarak anılacaktır.)’da yer alan hizmet için hizmet tutarının, hizmetin gerçekleşeceği tarihten önce R1Tour’a ödenmesi ile taraflarca kabul edilmiş olur ve yürürlüğe girer.

 

1.Genel Konular ve Hizmetin Özellikleri

1.1 R1Tour ile Müşteri arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, R1Tour, Müşteri ile paylaştığı tur programında belirtilen turistik gezi ile ilgili olarak, www.R1Tour.com(Bu sözleşmede bundan sonra Websitesi olarak anılacaktır.)’da yer alan tur detaylarında paylaşılmış hizmetleri sağlamayı, Müşteri ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2 Ayrıntılı tur programında R1Tour tarafından verilecek hizmetin başlıca noktaları, tur hareket saati, dönüş saati ve tarihleri ile Websitesi’nde bulunan tur açıklamasında yer alan hizmetlerdir. Tur programı için ödenen ücrete dahil olan ve dahil olmayan hizmetler Websitesi’nde yer alan tur detaylarında belirtilir.

1.3 Ayrıntılı tur programı işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır ve Müşteri işbu hizmet satış sözleşmesini imzalayarak bunu kabul etmiş olur.

1.4 R1Tour, Websitesi’nde bulunan tur programında belirtilen kategori içerisinde kalmak kaydıyla tur başlamadan önce, gezilecek yerlerin sıralarını ve zamanlarını tur başlamadan önce veya tur sırasında gerekli gördüğü taktirde değiştirebilir.

 

2- Rezervasyon ve Ödeme Koşulları

 

2.1 Bir rezervasyon ve satış, işbu sözleşmenin ve R1Tour tarafından Müşteriye sunulan ayrıntılı tur programlarının Müşteri tarafından okunması, ödemenin yapılması ve R1Tour yetkilisinin onaylaması ile gerçeklik ve kesinlik kazanır.

2.2 Birden fazla kişi ya da grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri, işbu sözleşme koşullarını, ayrıntılı tur programını, adına rezervasyon yaptırdığı diğer kişilere tam olarak bildirmekten ve onların onaylarını almaktan sorumludur. Diğer kişilerin sorumluluk ve yükümlülüklerini bildikleri kabul edilir. Diğer kişilerin bu eksikliklerinden doğan anlaşmazlıklardan sorumlu Müşteri’dir, R1Tour hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.3 Ödeme tarihleri, tutarları, yöntemleri her ayrıntılı tur programında ayrı ayrı belirtilir.

2.4 Ödemeler döviz yerine Türk Lirası(TL-₺) olarak ödenmek istendiğinde o günün TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır.

2.5 Müşteri’nin ödeme sırasında karşılacağı ve tur ödeme tutarından farklı olarak oluşan banka masrafı, hizmet sağlayıcı kesintisi gibi masraflar Müşteri’ye aittir. R1Tour’a ödenecek tutar Websitesi’nde belirtilmiştir.

2.6 R1Tour, Müşteri için konaklamalı turlarda zorunlu seyahat güvence sigortası yaptırtmakla yükümlüdür. 24 saati aşmayan turlarda sigorta mecburiyeti bulunmadığından sadece konaklamalı turlarda sigorta yapılır. Bu sigorta poliçesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Müşteri, bu zorunlu seyahat güvence sigortasının poliçe koşullarını yeterli bulmazsa münferit olarak yeni bir sigorta yaptırabilir. Ancak R1Tour’ın yaptığı sigortanın iptalini veya sigorta tutarı iadesini talep edemez.

 

3- Zorunlu Değişiklikler ve Bunlardan Kaynaklanan Tur İptalleri

 

3.1 Doğal afetler (deprem, sel, yangın, tayfun, heyelan...vb), olağanüstü haller (savaş, terör..vb), halk hareketleri (grev, yürüyüş, yol kapatılması...vb), sağlık sorunları ( salgın hastalık, karantina...vb), olağanüstü hava muhalefetleri ( şiddetli kar yağışı ve tipi, sis, şiddetli fırtına, yıldırım düşmesi), devletlerarası diplomatik sorun ve gerginliklerden oluşan seyahat uyarı ve kısıtlamaları, ulaşım şirketlerinden ve/veya rezervasyon yapılan otellerden herhangi birinin tasfiyesi, iflası, planlanan konser ve etkinliklerin bu sebeplerden dolayı iptali gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir diğer sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, R1Tour’ın kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan R1Tour sorumlu olamayacağı gibi, R1Tour bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve R1Tour’a maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. R1Tour bu sebeplerden dolayı turda değişiklik yapabilir veya turu iptal edebilir.

3.2 R1Tour ile her türlü ulaşım araçları arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından R1Tour sorumlu tutulamaz ve R1Tour’a maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik, rötar veya iptalden R1Tour sorumlu tutulamaz. Müşteri, uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketi tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini kabul ve ikrar eder.

 

4- R1Tour ve Müşteri İptal Koşulları

 

4.1 R1Tour, Müşterinin ödeme yapmaması durumunda ödemelerdeki gecikmelerde mecbur kalmadığı hallederde gecikme faizi uygulamaz. Ancak müşteri ayrıntılı tur programında aksi belirtilmediği sürece turun hareket tarihinden en geç 1 gün öncesine kadar ödemelerini tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde R1Tour işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar ve uçak, otel, etkinlik ve konser biletleri hariç tüm ödemeleri geri iade eder.

4.2 R1Tour, gerekli gördüğü durumlarda, Müşteri' den onay almaksızın ancak Müşteri'ye bildirmek kaydıyla tur hareket tarihinden; Günübirlik turlarda 1 gün, şehir içi turlarda 1 gün öncesinden, yurt içi turlarda 1 gün öncesinden, yurt dışı turlarda ise 15 gün öncesinden turu iptal edebilir. Bu tür bir iptalde R1Tour Müşteri'ye ödediği ücreti iade etmekle yükümlüdür. Ancak Müşteri iptalden dolayı tazminat talep edemez. Müşteri'nin uçak ve otellerdeki upgrade veya mil kullanımından doğacak zararlardan R1Tour sorumlu değildir.

4.3 Müşteri, nedeni ne olursa olsun herhangi bir sebeple şehir içi turlarda 2 gün öncesinden, yurt içi turlarda 2 gün öncesinden, yurt dışı turlarda 20 gün öncesinden turu iptal ettiği takdirde ödemiş olduğu ücretin tamamını iade alır. İade R1Tour’a ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 20 gün içerisinde yapılır.

4.4 Bu tarihlerden sonra nedeni ne olursa olsun Müşteri tarafından yapılacak herhangi bir iptalde Müşteri, tur ücretinin kalan bakiyesinin tamamını ödemeyi taahhüt eder ve o ana kadar yapmış olduğu ödeme iade edilmez. Eğer bu zaman zarfında yerine başka bir Müşteri bulunursa ödediği ücretin tamamı geri iade olunur. İade R1Tour’a ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 30 gün içerisinde yapılır.

4.5 Müşteri satın aldığı turu şehir içi günlük turlarda 3 gün öncesine, yurt içi turlarda 20 gün öncesine kadar, yurt dışı turlarda 30 gün öncesine kadar bir başkasına devredebilir. R1Tour bu sürenin müşteri lehine uzaması için elinden gelen gayreti göstereceğini taahhüt eder. Devir alan kişi, bakiyeden, devir alınmasıyla doğabilecek masraflardan devir edenle birlikte müteselsilden sorumludur. Devir alan kişinin işbu satış sözleşmesi ve formlarda imzası olmasa bile işbu sözleşme hükümleri ile bağlıdır.

4.6 Müşteriye olan iade tutarı R1Tour’a yapılan döviz cinsinden yapılır.


5. R1Tour ve Müşteri'nin Kusurları

 

5.1 R1Tour, işbu sözleşmenin 1., 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtilen sebeplerin dışında R1Tour'den kaynaklanan sebeplerle işbu sözleşmeye uyulmaması durumunda ödenmiş olan paranın tümünü müşteriye iade etmeyi taahhüt eder.

5.2 Müşteri, tur içinde belirtilen herhangi bir hizmeti alamadığını belgelediği takdirde turun ilgili kısmının ücreti R1Tour tarafından müşteriye iade edilir. Ancak, Müşteri şikayetini tur sırasında belgeleyerek bildirmediği takdirde iade veya tazminat hakkını kaybeder. Tur sonrasında yapılan şikayet veya iyileştirme önerileri iade veya tazminat hakkı doğurmaz.

5.3 Zamanında yapılmayan ödemelerden, R1Tour zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılmayan belgelerden doğabilecek tüm sonuçlardan Müşteri sorumludur, R1Tour sorumlu tutulamaz. Bu durumda R1Tour, işbu sözleşmeyi ve Müşteri'nin tura katılımını iptal etme hakkını saklı tutar.

5.4 Müşteri, R1Tour’a sunduğu bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. R1Tour, tur organizasyonlarında bu bilgi ve belgeleri baz alır. Bu belgelerin yanlış veya eksik olması, kaybolması, Müşteri'nin herhangi bir sebeple yurt dışına çıkışının adli merciler veya kolluk kuvvetlerince engellenmesi, yasaklanması, Müşteri'nin bu sebeplerle havalimanında tutulması, yurt dışında gezi süresinde veya sınırlarda tutuklanması, göz altına alınması durumundan Müşteri sorumludur ve ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.5 Müşteri, turun başlangıç noktasına geç kalmasıyla uçağı kaçırmasından, tur sırasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle buluşma ve hareket noktasına geç kalarak turu kaçırmasından sorumludur. Müşteri, bu sebeplerden dolayı hiçbir şekilde R1Tour’ı sorumlu tutamaz, iade veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.6 Müşterinin kişisel sorun veya mazeretleri sebebiyle turu yarıda keserek turdan ayrılması, belirtilen otelde kalmak istememesi sebeplerinden dolayı R1Tour sorumlu değildir ve ücret iadesi yapılmaz.

5.7 Müşteri kendi sağlık problemlerinden dolayı R1Tour sorumlu tutamaz. Turun sağlık ve kondisyon durumuna uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur.

5.8 Otel, hizmet sunulan mekan ve araçlara Müşteri'den gelen maddi hasar ve zararlardan Müşteri sorumludur, R1Tour’ı hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

5.11 Ayrıntılı tur programında belirtilen tur ücretine dahil olmayan her türlü harcama Müşteri' ye aittir ve ödemekle yükümlüdür.

5.12 Müşteri tur süresince yanında bulundurduğu veya tur sırasında satın aldığı her türlü kıymetli evrak ve eşyasından sorumludur. Bunların kaybolmasından dolayı R1Tour’ı sorumlu tutamaz.

5.13 Tur liderleri turun akışı ile ilgili bilgilendirmeleri açıkça yapmakla yükümlüdürler. Tur sırasında yapılan genel duyuruları duymamaktan, unutmaktan ya da bilinçli olarak uymamaktan kaynaklanan sorunlardan Müşteri sorumludur.

5.14 Müşteri, tur ve programla ilgili kurallara, bulunulan ülkenin ve mekânların kurallarına uymayı, turdaki diğer kişilerin her türlü haklarına saygı göstermeyi peşinen kabullenir. Bunlara uymamaktan kaynaklanan sorun ve zararlardan Müşteri, R1Tour’a ve diğer Müşterilere karşı sorumludur.

6. Anlaşmazlık

İşbu sözleşme hükümleri Türk hukukuna tabidir.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programından doğabilecek tüm ihtilaflarda R1Tour’ın kayıtları kesin delil sayılacaktır.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programından doğabilecek tüm ihtilaflarda Antalya mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.